Make your own free website on Tripod.com

hynt

Home
Watching The Dark
Celtic Moon Rising
Sweeney's Men
Sweeney's Men 1968
Bagpipes and Other Incendinary Devices
Máire Ni Chathasaigh
Old Bridge Music
Celtic Women in Music
The Harp
Loreena McKennitt
The Visit
The Mask and The Mirror
The Book of Secrets
Blue Horses
Dragons Milk and Coal
Ten Leagues Beyond The Wild Worlds End
Folk On The Water
Altan
Harvest Storm
A Sense Of Place
Shapes On The Landscape
Dorset Cursus
Avebury
Rollright
Wayland's Smithy
Maiden Castle Hill Fort
Expansion of The Celts
Cara Dillon
The Streets Of Derry
Danú
The Road Less Traveled
fernhill
hynt
Wild Welsh Women
Isle of Môn
Death of the King's Canary
Siân Phillips, the Welsh Fiddler
Julie Fowlis
mar a tha mo chridhe (as my heart is)
Clan Wallace

geirie hynt

impo


er torri brig brenhinbren
a bwyell lem yn syden
yn lle bob cainc o'r bon di-freg
f'all impo deg ar ucen (wiliam phylip 1580 -1670)
ma llawer pen bencyn o'r dinas i benllyn
a dolydd i'w dilyn hyd lawr dyffryn clwyd
er garwed yw'r creigie sy o gwmpas dolgelle
gerwinach nag unlle yw'r ganllwyd
brenhinbren y ganllwyd oedd dirion a dorrwyd
mewn barieth fe'i bwrwyd o'r aelwyd lle'r odd
fe dyfodd yn gapten - ni fishodd un fesen
yn nolydd glyn eden glan ydoedd
yr odd yn bren gwrol a'i fodde'n rhyfeddol
a phawb yn ei ganmol o bobol y byd
a'r hen dade dywiol - rhai doethion odiaethol
a gadwodd yn fywiol ei fywyd
er claddu'r brenhinbren dan gwys y ddaearen
cynyddws un fesen yn gangen deg wych
ar hon y tyf gwyrdd-ddail - bydd mynych ei manddail
ma'r gwraidd mewn hen adfail hynodwych


wasod

dyma'r pren yr wy'n ei dorri
er mwyn y mab yr wy'n ei garu
rhif y dail sydd arno'n loyw
sydd yn neud llythrenne'i enw
union onnen wy'n ei thorri
ar y goeden ma hi'n tyfu
os os rhywyn digwydd imi
mi gaf weld cyn nos yfory
union onnen wy'n dy dorri
ddiar y pren lle'r wyt ti'n tyfu
a'r mab cynta ddaw i'm cwrddyd
hwnnw fydd f'annwl gariad
gue gue gue mes affaires sont a moi
malgre mes parents je m'amuserai tout le temps
c'est en dix ans je m'en irai
mes parents ne veulent pas me laisser m'amuser
gue gue gue mes reves sont a moi
malgre mes parents je reverai tout le temps
c'est en cinq ans je m'en irai
mes parents ne veulent pas me laisser rever
llawer gwaith y bum i'n styried
beth i neud ambyti nghariad
medde nhad nag yw'n ei lico
wellten i droi hwnnw hibo
gue gue gue mes chanson est a moi
malgre mes parents je chanterai tout le temps
c'est en quatre ans je m'en irai
mes parents ne veulent pas me laisser chanter
mynnaf chain o nawpleth arian
i'w rhoi'n bont ar deifi lydan
gwallt fy mhen bydd ganllaw iddi
er mwyn y mab sy'n tramwy drosti
gen i gangen o rosmari
ben y drws y ma hi'n tyfu
pan fydd f'anwylyd paso hibo
fydd y gangen yn blodio


grey cock

it was all on some summer evening
i heared a pretty fair maid
she was mourning she was weeping for her father
grieving for her mother
thinking all on her true love john
at last johnny came
he found the doors all shut
he rang at the gate he rang till
the pretty fair maid arose
to put on her clothes
to make haste
to let johnny come in
johnny he come in
all round the waist he caught her
and into the bed he brought her
they lay there a talking a while
she said my pretty feathered fowl
you're the prettiest feathered fowl i ever saw
if you won't crow until it's almost day
your comb will be the pure ivory
and your wings of a silver grey
him being very young
he crowed two hours before it was day
and she sent her love away by the light of the moon
thinking it was almost day
said oh my dear johnny when will you be back to see me again
said when the seventh moon is past and shines on yonders lea
and you know that will never be
oh what a foolish girl was i
to think that my love was as true
as the rocks grow to the ground
but since i found he's altered in mind
it's better to live single than bound
curo y bum yn anial ffest
yn ffenest onest eneth
methu'n wir a'i dihuno hi
a wnath i mi fynd ymeth
bydd yr hin yn rhewi'r haf
pan driai nesa nosweth
mynnwn gasglu'r niwl a'i hel
a'i rwymo mewn sachlenni
hyd y gweunydd fore a hwyr
cyn baroi'n llwyr ei chwmni
mynnaf hynny doed a ddel
cyn canai ffarwel iddi
withe'n llunden withe 'nghaer
a withe'n daer amdani
withe'n cysgu'n hun mewn cell
ond wastod pell oddi wrthi
fi a groeswn anial rhos
i fod yn agos ati
i must be going no longer staying
the burning thames i have to cross
o i must be guided without a stumble
into the arms of my own true love
o willie dear o dearest willie
where is that colour you'd times ago
o mary dear the clay has changed me
i'm but the ghost of your willie o
the cock it crew and crew so fully
it crew three hours before it was day
and it was then that my love departed
not by the moon or the light of day
o willie dear o dearest willie
when shall i see my love again
when fish they fly love and the seas run dry love
and the rocks they melt in the heat of the sun
titrwm tatrwm gwen lliw'r wyn
lliw meillion mwyn rwyn curo
ma'r gwynt yn or yn dod o'r llyn
o flodyn y dyffryn deffro
chwytha'r tan i gynnu glou
mae'n arw arnoi heno


neithor

mi ganaf i bwt o lawenydd
os byddwch yn sifil i gyd
am gobler du bach o landdewi
sy'n sefyll a'i sawdl mor syth
y cobler du bach at yr esgid
y cobler du bach at y lest
y cobler du bach at y botes
fe wasgodd hi rhynto a'i frest
af i priodas yfory
ar gefen ynghaseg las fawr
a honno'n ddeg troedfedd a hanner
ei mesur o'i mwng hyd y llawr


gwalch
fi wna bob camp yn gampus
naf afal sur yn felus
fi wna i weddrod dod ag wyn
a brig y brwyn yn ffigys
fi wna bob camp yn ddifa
fi garia ddwr miwn shifa
hedfanai oddi ma i'r north
ar gefen torth o fara
ma gen i darw newpan
a pheter corn ar ucen
a buwch yn dod a llo pob mish
nid odd ei phrish ond whucen
tri pheth anawdd i napod
dyn derwen a diwyrnod
y pren yn gou a'r dydd yn troi
a'r dyn yn ddouwynepog
dim twyll yw twyllo twyllwr
dim brad bradychu bradwr
dim lladrad yw fi wnaf yn dda
lladrata ddiar lladratwr
mi es i ffair henfedde
mi brynes gaseg ddu
a phunt a rois amdani
a mawr yngholled i
fi bwydes yr hen gaseg
ar ddwr a cheirch a bran
nes ath yr hen greadur
rhy dew i symyd cam
fe drigodd yr hen gaseg
a'i chalon ath fel dwy
a'm gadel i bryd hynny
heb allu prynu mwy
fe ddath y brain a'r piod
i ofyn am brish y cig
fe wedodd un bioden
ma'n ddicon i ni gyd
fi brynes geffyl gan ryw ddyn
a wnnw'n rogue fel fi fy hun
cynniges iddo ddougen punt
am geffyl sownd heb dorri'i wynt
wetws y dyn chi'n gwpod y drefen
nîdes inne ar i gefen
ros inne'r whip i'r hen geffyl du
i glices yn fawd a bant a fi
fe widdws y plismon dalwch y dyn
a wetes inne'r un peth yn hun
ac er fo na bobol dougant ne dri
clices ym mawd a bant a fi
chi bobol nawr sy'n gryndo
yn fawrion ac yn fan
er mwyn cal caseg arall
rhowch ginog am y gan


clangeia

mi es pan oeddwn fychan
at sion y gof i'r gellan
i mofyn harn at dorri mawn
ar ryw brynhawn fy hunan
rodd wil a lewys leyshon
yn gwella'i bache crochon
a shorsi wil a shoni sam
yn siarad am ysbryton
rodd ysbryd sian yn cribo
a nyddu dan ei dwylo
ac ysbryd georgi bach penhill
ac ysbryd wil yn shafo
dath wiliam puw o'r felin
a nel i miwn dan werthin
yn son am ysbryd mari mwm
yn dilyn twm penderyn
derfydd aur a derfydd arian
derfydd melfet derfydd shitan
derfydd pob dilledyn heleth
eto er hyn ni dderfydd hireth
hireth mawr a hireth creulon
hireth sydd yn torri nghalon
pan fwyf dryma'r nos yn cysgu
fe ddaw hireth ac a'm deffri
fe welwyd ysbryd milgi
ar ael y bryn yn croesi
ac ysbryd gwas y gelli thorn
ac ysbryd corn yn canu
odd ysbryd cathe'n mewan
ac ysbryd ieir yn crecan
ac ysbryd morwyn shorsi wil
yn hwrni nghil y pentan
yn son am gwrach y rhipyn
y tylwth teg a'r goblin
a ryw gyharath drwg i nad
yn catw'r wlad mewn dychryn
ma withe ysbryd yngladd
y mawr a'r bach yn gytradd
ac ysbryd moch yn catw swn
ac ysbryd cwn yn ymladd


hynt
a fi yw'r bachan ifanc
sy'n cario'r galon drom
a nawr wy'n gorffod madel
a thros y nawfed don
pan elwyf dros y ddegfed
ti elli ganu'n iach
na ddoi byth nol drachefen
i ddyffryn clettwr fach
pan ddelwyf nol tro nesa
bydd altrad mawr fforhyn
bydd plwm yn nofio'r tonne
fel hwyad las ar lyn
bydd blode cherries gwynion
fel eirin duon bach
cyn ddoi byth nol drachefen
i ddyffryn clettwr fach
a fi yw'r colier ifanc
newi ddod o'r wlad
yn gaffer acha talcen
yn ennill mwy na nhad
wy'n gallu cwto'n gwmws
yn gallu cwto'n gam
a gallu holo tano
a llanw peter dram
wy'n ennill shaw o arian
a rheini gyd yn stor
a phan ddaw mish y fale
fi af lawr sha dwr y mor
ac af i lunden glame
a byddai byw ac iach
a sefai ddim i'r pwlle
gal dorri nghalon fach.

hynt in english

impo
budding

even cutting the branch of king of the trees
with a sharp axe suddenly
instead of every branch from the unfragile trunk
it can bud thirty
there are many hill heads from the dinas to penllyn
and meadows to follow to the bottom of clwyd valley
no matter how wild the rocks are around dolgellau
rougher than anywhere is ganllwyd
king of the trees of ganllwyd was dear was cut
in barbarity it was knocked from the place it was
it grew to be a captain - it didn't waste an acorn
in the lovely dales of glyn eden it was
it was a manly wood and it's tempers wonderful
and everyone praised it of the peoples of the world
and the old godly fathers - exceptional wise ones
kept living its life
in spite of burying the king of the trees under the covering of the floor
one acorn grew to a fair branch exceptional
on this grows green leaves - frequent may its small leaves be
the root is in an exceptional old ruin

wasod heat

here's the wood i'm cutting
for the boy i love
the number of leaves shining on it
make the letters of his name
straight ash i'm cutting it
on the tree it's growing
if someone chances for me
i'll see him before tomorrow night
straight ash i'm cutting you
from the wood where you are growing
and the first boy that comes to meet me
he will be my dear lover
mistletoe my business is with me
in spite of my parents I will have fun all the time
it is in ten years I will go away
my parents do not want to let to me have fun
mistletoe my dreams are with me
in spite of my parents I will dream all the time
it is in five years I will go away
my parents do not want to let me dream
many times i've been considering
what to do about my lover
my father says he doesn't like him
i'd rather pass him by
mistletoe my song is with me
in spite of my parents I will sing all the time
it is in four years I will go away
my parents do not want to let me sing
i want a chain of nineplaited silver
to make a bridge on the wide teifi
my hair will be a guide on it
for the boy who's crossing it
i've got a branch of rosemary
on top of the door it's growing
when my darling passes by
the branch blossoms

grey cock

it was all on some summer evening
i heared a pretty fair maid
she was mourning she was weeping for her father
grieving for her mother
thinking all on her true love john
at last johnny came
he found the doors all shut
he rang at the gate he rang till
the pretty fair maid arose
to put on her clothes
to make haste
to let johnny come in
johnny he come in
all round the waist he caught her
and into the bed he brought her
they lay there a talking a while
she said my pretty feathered fowl
you're the prettiest feathered fowl i ever saw
if you won't crow until it's almost day
your comb will be the pure ivory
and your wings of a silver grey
him being very young
he crowed two hours before it was day
and she sent her love away by the light of the moon
thinking it was almost day
said oh my dear johnny when will you be back to see me again
said when the seventh moon is past and shines on yonders lea
and you know that will never be
oh what a foolish girl was i
to think that my love was as true
as the rocks grow to the ground
but since i found he's altered in mind
it's better to live single than bound
knocking i've been in lonely desperation
the window of an plain girl
failing to wake her
made me go away
the weather will freeze the summer
when i try next night
i want to collect the fog and catch it
and tie it in sacks
along the moors morning and evening
before i give up completely on her company
i want that come what may
before i sing farewell to her
sometimes in london sometimes in chester
and sometimes grievous for her
sometimes sleeping alone in a cell
but always far from her
i would cross a lonely moor
to be close to her
i must be going no longer staying
the burning thames i have to cross
o i must be guided without a stumble
into the arms of my own true love
o willie dear o dearest willie
where is that colour you'd times ago
o mary dear the clay has changed me
i'm but the ghost of your willie o
the cock it crew and crew so fully
it crew three hours before it was day
and it was then that my love departed
not by the moon or the light of day
o willie dear o dearest willie
when shall i see my love again
when fish they fly love and the seas run dry love
and the rocks they melt in the heat of the sun
titrwm tatrwm gwen colour of the lambs
colour of the sweet clover i'm knocking
the wind is cold coming from the lake
o flower of the valley wake up
blow the fire to light quickly
its rough on me tonight

gwalchnutty man

i'll do every skill skillfully
i'll make a sour apple sweet
i'll make whethers give lambs
and the bramble branch a fig tree
i'll do every task without fault
i'll carry water in a sieve
i'll fly from here to the north
on the back of a loaf of bread
i've got a white faced bull
with twenty four horns
and a cow that brings a calf every month
it only cost ten bob
three things are hard to know
a man an oak and a day
the wood twists and the day turns
and the man is two faced
it's not a deceit to deceive a deceiver
it's not a betrayal to betray a betrayer
it's not a theft i know well
to thieve from a thief
i went to henfedde fair
i bought a black mare
and a pound i gave for her and great was my loss
i fed the old mare on water and oats and bran
until the old creature went
to fat to move a step
the old mare died
and her heart became like two
and left me then
unable to buy more
the crows and magpies came
to ask the price of the meat
one magpie said
there's enough for us all
i bought a horse from some man
and he was a rogue like me
i offered him twenty pounds
for a strong horse not broken in
the man said you know the form
i jumped on the horses back
i gave the whip to the old black horse
i clicked my thumb and i was gone
the policeman shouted catch the man
and i shouted the same myself
and even though there were people two or three hundred
i clicked my thumb and i was gone
you people now who are listening
big and small
to get another mare
give a penny for the song

neithor wedding party

i'll sing a piece of joy
if you'll all be civil
about a little black cobbler from llanddewi
who stands up so straight
little black cobbler to the shoe
little black cobbler to the lace
little black cobbler to the boot
he pressed her to his breast
i'll go to a wedding tomorrow
on the back of my big blue mare
and she's ten feet and a half
her hight from her mane to the floor

clangeia winter's eve

i went when i was a lad
to sion the blacksmith in gellan
to get iron to cut peat
one afternoon by myself
will and lewys leyshon were
mending their cauldron handles
and shorsi wil and shoni sam
were talking about spectres
the spirit of sian was carding
and twisting with her hands
and the spirit of georgie bach penhill
and the spirit of wil shaving
wiliam puw of the mill came in
with nel laughing
talking about mari mwms' spirit
following twm penderyn
gold finishes silver finishes
velvet finishes silk finishes
every cloth finishes
in spite of this - longing never finishes
deep longing cruel longing
longing is breaking my heart
when i'm sleeping deepest at night
longing comes and wakes me
the spectre of a greyhound was seen
on the brow of the hill, crossing
and the spirit of the lad of gelli thorn
and the spirit of a horn sounding
the spirits of cats were mewing
and the spirits of hens clucking
and the spirit of the maid of shorsi wil
snoring in the chimney breast
talking about gwrach y rhipyn
the fairies and goblins
and some devil of evil intent
that keeps the place in fear
sometimes there's the spirit of a funeral
where the big and the small are equal
and the sound of pigs making a noise
and the sound of dogs fighting

hynt road/journey

i'm the young man
who's carrying the heavy heart
and now i have to leave
and over the ninth wave
when i go over the tenth
you can sing aloud
i'll never return
to dyffryn clettwr
when i come home next time
there'll be big changes here
lead will float on the waves
like blue ducks on a lake
white cherry blossom will be
like sloes
before i eventually return
to dyffryn clettwr
i'm the young collier
just come from the country
gaffer on a face
earning more than my father
i can cut well and i can cut badly
i can haul underneath
and fill four drams
i'm earning big money
and it's all saved
and when may comes
i'll go down to the sea
and i'll go to london on mayday
if i'm alive and well
and i won't wait for the pits
to break my heart

Celtic Moon is
©2005/2006/2007/2008/
2009/2010/2011
all rights reserved